Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của phong trào Đồng khởi?


 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào Đồng khởi? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  – Các đáp án A, B, D: đều thuộc ý nghĩa của phong trào Đồng khởi.

  – Đáp án C: Mĩ thất bại ở miền Nam Việt Nam vào năm 1975, đánh dấu bởi thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975.

  Chọn: C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ