Nhóm cá thể nào là quần thể


 • Câu hỏi:

  Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhóm cá thể là quần thể: D vì các cá thể này cùng loài, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh, trong 1 khoảng thời gian nhất định.

  Đáp án cần chọn là: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ