Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là nhằm


 • Câu hỏi:

  Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để tạo điều kiện cho ai cũng được học hành.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ