Người và thú có nhiều điểm giống nhau


 • Câu hỏi:

  Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người có 1 số đặc điểm chung của động vật có vú như lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hóa, đẻ con..

  Đáp án cần chọn là: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ