Nghiệm của bất phương trình (7(3x+5)ge 0) là:


 • Câu hỏi:

  Nghiệm của bất phương trình (7(3x+5)ge 0) là: 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì (7>0) nên (7left( 3x+5 right)ge 0Leftrightarrow 3x+5ge 0Leftrightarrow 3xge -5Leftrightarrow xge -frac{5}{3}.)

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ