. Một anh sinh viên T nhập học đại học vào tháng (8) năm (2020). Bắt đầu từ tháng (9) năm (2020), cứ vào ngày mồng một hàng tháng anh vay ngân hàng (3) triệu đồng với lãi suất cố định (0,8% )/tháng. Lãi tháng trước được cộng vào số nợ để tiếp tục tính lãi cho tháng tiếp theo . Vào ngày mồng một hàng tháng kể từ tháng (9) năm (2022) về sau anh không vay ngân hàng nữa và anh còn trả được cho ngân hàng (2) triệu đồng do việc làm thêm. Hỏi ngay sau khi kết thúc ngày anh ra trường (left( {30/6/2024} right)) anh còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền ? – Sách Toán. Một anh sinh viên T nhập học đại học vào tháng (8) năm (2020). Bắt đầu từ tháng (9) năm (2020), cứ vào ngày mồng một hàng tháng anh vay ngân hàng (3) triệu đồng với lãi suất cố định (0,8% )/tháng. Lãi tháng trước được cộng vào số nợ để tiếp tục tính lãi cho tháng tiếp theo . Vào ngày mồng một hàng tháng kể từ tháng (9) năm (2022) về sau anh không vay ngân hàng nữa và anh còn trả được cho ngân hàng (2) triệu đồng do việc làm thêm. Hỏi ngay sau khi kết thúc ngày anh ra trường (left( {30/6/2024} right)) anh còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền ? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ