Mẹ của Oanh VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây:

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ từng bức tranh xem các nhân vật trong tranh đang làm gì và viết lại hoạt động đó vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

– Tranh 1: xóa bảng, lau bảng

– Tranh 2: bọc sách

– Tranh 3: quét sân

– Tranh 4: sắp xếp sách vở

– Tranh 5: Tưới cây

– Tranh 6: Trồng cây

Câu 2

Viết 2 – 3 câu có từ ngữ ở bài tập 1.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn 2 – 3 từ ngữ ở bài tập 1 và đặt câu với những từ đó.

Lời giải chi tiết:

– Dương đang lau bảng.

– Em thường giúp mẹ quét sân.

– Ông và bố đang trồng cây.

– Em bọc sách để chuẩn bị cho năm học mới.

Câu 3

Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm:

M: – Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây trong vườn trường.

=> Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây ở đâu?

a. Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

b. Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

=> Các bạn đang tưới hoa ở đâu?

b. Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.

=> Bác lao công đang quét rác ở đâu?

 

Giaibaitaphay.com





Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ