Lý thuyết Hình thang cân Toán 6 Cánh diều


1. Nhận biết hình thang cân

 

– Hai cạnh bên bằng nhau.

– Hai đường chéo bằng nhau

– Hai đáy song song với nhau

– Hai góc kề một đáy bằng nhau.

2. Chu vi và diện tích hình thang cân

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của nó

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao rồi chia 2

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ