[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày – tháng


Bài 1: Nối cách đọc ngày tháng ứng với mỗi tờ lịch.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

Bài 2: Xem tờ lịch sau đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

a, Rô-bốt học vẽ vào thứ Năm mỗi tuần. Vậy trong tháng 12, Rô-bốt học vẽ vào những ngày …………………..

b, Mi học đàn vào tối thứ Bảy hằng tuần. Vậy trong tháng 12 này, Mi có ….. buổi học đàn.

c, Nam và Việt cùng đội bóng của lớp có hai trận bóng vào Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 12. Vậy đội bóng của lớp Nam và Việt có trận đấu vào ngày ….. và ngày …..

Lời giải:

a, Rô-bốt học vẽ vào thứ Năm mỗi tuần. Vậy trong tháng 12, Rô-bốt học vẽ vào những ngày: 2, 9, 16, 23, 30

b, Mi học đàn vào tối thứ Bảy hằng tuần. Vậy trong tháng 12 này, Mi có 4 buổi học đàn.

c, Nam và Việt cùng đội bóng của lớp có hai trận bóng vào Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 12. Vậy đội bóng của lớp Nam và Việt có trận đấu vào ngày 5 và ngày 19

Bài 3: Xem tờ lịch tháng 1 sau đây rồi viết câu trả lời.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

a, Bố của Mai muốn đưa Mai đến công viên gần nhà để tập đi xe đạp vào những ngày Chủ nhật của tháng 1. Hỏi trong tháng 1, Mai tập đi xe đạp vào những ngày nào?

b, Ngày 21 tháng 1 là ngày sinh nhật của mẹ Việt. Sinh nhật của bố Việt là thứ Năm của tuần sau đó. Hỏi bố Việt sinh nhật vào ngày nào, tháng nào?

Lời giải:

a, Trong tháng 1, Mai tập đi xe đạp vào những ngày: 2, 9, 16, 23, 30

b, Bố Việt sinh nhật vào ngày 27 tháng 1

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a, Hôm nay là ngày Giáng sinh – ngày 25 tháng 12. Vậy ngày mai là ngày ….. tháng …..

b, Hôm qua là ngày 31 tháng 1. Vậy hôm nay là ngày ….. tháng …..

Lời giải:

a, Hôm nay là ngày Giáng sinh – ngày 25 tháng 12. Vậy ngày mai là ngày 26 tháng 12

b, Hôm qua là ngày 31 tháng 1. Vậy hôm nay là ngày 2 tháng 2

Bài 1: Nối cách đọc ngày, tháng ứng với mỗi tờ lịch

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

Bài 2: Xem tờ lịch tháng 2 sau đây rồi viết câu trả lời.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

a, Ngày 9 tháng 2 là mùng 1 tết Nguyên Đán. Rô-bốt được nghỉ học từ thứ Bảy tuần trước đó. Hỏi Rô-bốt được nghỉ học từ ngày nào?

b, Sau kì nghỉ tết Nguyên đán, Rô-bốt trở lại trường học vào thứ Hai tuần thứ tư của tháng 2. Hỏi Rô-bốt trở lại trường học vào ngày nào?

Lời giải:

a, Rô-bốt được nghỉ học từ ngày 5 tháng 2

b, Rô-bốt trở lại trường học vào ngày 21 tháng 2

Bài 3: Xem tờ lịch tháng 3 sau đây rồi viết câu trả lời.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 30: Ngày - tháng

a, Nhân dịp 8 tháng 3 – ngày Quốc tế Phụ nữ, bố cùng hai chị em Mai và Mi bí mật chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Ba bố con bắt đầu chuẩn bị món quà từ thứ Ba tuần trước đó. Hỏi đó là ngày nào?

b, Thời gian kiểm tra giữa học kì 2 tại trường học của Rô-bốt kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ thứ Tư cuối cùng của tháng 3. Ngày đó là ngày nào? Kì kiểm tra đó kết thúc vào ngày nào?

Lời giải:

a, Đó là ngày 1 tháng 3

b, Ngày đó là ngày 30 tháng 3.

Kì kiểm tra đó kết thúc vào ngày 1 tháng 4.

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lớp học của Rô-bốt thường tổ chức tiệc vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Ngày 30 tháng 4 là thứ Năm nhưng là ngày nghỉ lễ nên lớp sẽ tổ chức tiệc vào một ngày trước đó.

Đó là thứ ………. ngày ……. tháng …….

Lời giải:

Đó là thứ Tư ngày 29 tháng 4Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ