[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Mi và bố tưới rau lúc ….. giờ chiều

Mi và Mai đánh răng lúc ….. giờ tối

Lúc ….. giờ sáng Mi và Mai đang ngủ

Lời giải:

Mi và bố tưới rau lúc 5 giờ chiều

Mi và Mai đánh răng lúc 9 giờ tối

Lúc 2 giờ sáng Mi và Mai đang ngủ

Bài 2: Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lời giải:

a, A

b, B

Bài 4: Vẽ đồng hồ chỉ thời gian thích hợp diễn ra mỗi hoạt động.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lúc ….. giờ ….. phút chiều, Nam và Việt cùng nhau đi bộ.

Lúc ….. giờ ….. phút sáng, bố cùng hai chị em làm bánh.

Lúc ….. giờ ….. phút tối, các bạn cùng dự tiệc sinh nhật Rô-bốt.

Lời giải:

Lúc 4 giờ 15 phút chiều, Nam và Việt cùng nhau đi bộ.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng, bố cùng hai chị em làm bánh.

Lúc 8 giờ 15 phút tối, các bạn cùng dự tiệc sinh nhật Rô-bốt.

Bài 2: Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Mai chuẩn bị bàn ăn lúc ….. giờ ….. phút chiều

Việt tập thể dục lúc ….. giờ ….. phút sáng

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lúc ….. giờ ….. phút chiều, Nam đang học.

Lúc ….. giờ ….. phút tối, bố cùng Mi đọc truyện trước giờ đi ngủ.

Lời giải:

Mai chuẩn bị bàn ăn lúc 6 giờ 15 phút chiều.

Việt tập thể dục lúc 5 giờ 30 phút sáng.

Lúc 3 giờ 30 phút chiều, Nam đang học.

Lúc 9 giờ 15 phút tối, bố cùng Mi đọc truyện trước giờ đi ngủ.

Bài 4: Vẽ kim phút để đồng hồ chỉ thời gian diễn ra các hoạt động.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phútLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ