Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trườngTần suất ghép lớp của lớp [100;120) là:


Câu hỏi:

Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20, 27, 28. Số trung bình cộng của dãy số liệu thống kê đã cho là

A. 23,57

B. 23,75

Đáp án chính xác

C. 19

D. 22,57

Trả lời:

Chọn B.Số trung bình của dãy số liệu thống kê đã cho là:Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ