Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình quy định cha mẹ


 • Câu hỏi:

  Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình quy định cha mẹ không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội là thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “… cha mẹ không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.”

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ