Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y


 • Câu hỏi:

  Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Giả sử ban đầu có Vankan.
  Đốt V ankan → 3V hỗn hợp khí.
  ⇒ số mol tăng 3 lần.
  Mà M hỗn hợp sau la 12 × 2=24 nên theo DLBTKL có m(trước) = m(sau)
  ⇒ M(trước) = 3M(sau)
  ⇒ M(trước) = 3 × 24 = 72
  ⇒ Ankan C5H12 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ