Khái niệm diễn thế sinh thái là gì?


 • Câu hỏi:

  Khái niệm diễn thế sinh thái là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường, để đến cuối cùng có một quần xã tương đối ổn định

  Đáp án cần chọn là: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ