kể: Chỉ cần tích tắc đều đặn trang 21 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cầu 1:

CHỈ CẦN TÍCH TẮC ĐỀU ĐẶN

Theo sách 168 câu chuyện hay nhất

Nghe và kể lại câu chuyện:

Gợi ý:

a) Chiếc đồng hồ mới hỏi hai chiếc đồng hồ cũ điều gì?

b) Chiếc đồng hồ thứ nhất nói gì? 

c) Chiếc đồng hồ mới lo lắng thế nào?

d) Chiếc đồng hồ thứ hai nói gì?

e) Cuối cùng, chiếc đồng hồ mới đã hoàn thành công việc một năm như thế nào?

Phương pháp giải:

Em tìm đọc hoặc nghe câu chuyện và trả lời các gợi ý để kể lại câu chuyện.  

Lời giải chi tiết:

Em lắng nghe cô giáo đọc câu chuyện hoặc tìm đọc câu chuyện và dựa vào các gợi ý để hoàn thành bài tập. 

Câu 2

Trao đổi:

a) Theo câu chuyện, mỗi năm, chiếc đồng hồ phải chạy “tích tắc” bao nhiêu lần?

b) Để hoàn thành được công việc như vậy, chiếc đồng hồ cần làm gì?

Chọn ý đúng:

– Cần làm một lúc cho xong việc.

– Cần tăng thêm giờ làm việc.

– Cần tích tắc đều đặn (làm việc chăm chỉ).

c) Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện và tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.  

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ