John was not here yesterday. Perhaps he was ill


 • Câu hỏi:

  John was not here yesterday. Perhaps he was ill.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

  Giải thích: 

  Perhaps = possibly = might: có thể, không chắn chắn 

  Should have Ved/V3: lẽ ra đã nên 

  Might have Ved/V3: có thể là đã (không chắc) 

  Must have Ved/V3: chắc hẳn là đã (chắc chắn cao) 

  Couldn’t have Ved/V3: đã không thể làm gì (mặc dù rất muốn) 

  Tạm dịch: John không có ở đây ngày hôm qua. Có lẽ anh ta bị ốm. 

  = A. John có lẽ đã bị ốm nên hôm qua anh ấy mới không ở đây. 

  B. Hôm qua chắc hẳn John bị bệnh, vì vậy anh ấy không ở đây. => sai về nghĩa 

  C. John không thể ở đây hôm qua vì anh ấy bị ốm. => sai về nghĩa 

  D. Bởi vì bị ốm, hôm qua John lẽ ra đã không nên ở đây. => sai về nghĩa 

  Chọn A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ