If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to make time to attend the reception party.


 • Câu hỏi:

  If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to make time to attend the reception party.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: B

  Dịch: Tôi ước tôi đã biết kế hoạch đám cưới của họ sớm hơn để tôi có thể sắp xếp thời gian để tham dự bữa tiệc chiêu đãi. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ