Học Bài Đo độ dài SGK Chân trời sáng tạo – Sách Toán


Lý thuyết và bài tập minh hoạ Học Bài Đo độ dài SGK Chân trời sáng tạo

============
Chuyên mục: Học toán lớp 1 – Sách Chân trời
=============

1.1. Lý thuyết cấn nhớ

– Làm thước đo, ước lượng, đo độ dài theo đơn vị “khối lập phương”

– Thực hành đo và ước lượng độ dài theo một số đơn vị quy ước thông dụng (gang tay, sải tay, bước chân, viên gạch)

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Xác định số đo độ dài của đoạn thẳng.

Các đoạn thẳng được vẽ trên giấy ô vuông, em đếm số ô và xác định độ dài của đoạn thẳng.

Dạng 2: Đo độ dài bằng gang tay, sải tay…

Dùng gang tay, sải tay, bước chân hoặc thước thẳng… em có thể đo độ dài của các đoạn thẳng, độ dài của các vật như bảng, bức tường, cuốn sách…

Dạng 3: Tìm đoạn thẳng ngắn hơn, dài hơn.

a) Với băng giấy, so sánh ngắn hơn, dài hơn bằng cách chập một đầu của hai băng giấy, đầu còn lại của băng giấy nào thừa ra thì băng giấy đó dài hơn.

b) So sánh độ dài hai đoạn thẳng thì có thể gắn đoạn thẳng với các ô vuông đơn vị, đoạn thẳng nào có ô vuông ít hơn thì ngắn hơn.

c) So sánh độ dài đoạn thẳng hoặc vật thông qua việc đo bằng sải tay, gang tay… cũng thực hiện tương tự nhu cách so sánh đoạn thẳng ô vuông.

======
Thuộc Chương 5: Các số đến 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ