Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được


 • Câu hỏi:

  Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được butan • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ