Hãy tìm giá trị thực của tham số (m) để hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + mx) đạt cực đại tại (x = 0) 


 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị thực của tham số (m) để hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + mx) đạt cực đại tại (x = 0) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: (y’ = 3{x^2} – 6x + m Rightarrow y” = 6x – 6.)

  (x = 0) là điểm cực đại của hàm số ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y’left( 0 right) = 0\y”left( 0 right) < 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m = 0\6.0 – 6 < 0;;forall mend{array} right. Leftrightarrow m = 0.)

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ