Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân


 • Câu hỏi:

  Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng…) và quan hệ nhân thân (liên quan đến các quyền nhân thân, không thể chuyển giao cho người khác ví dụ như quyền đối với họ, tên, quyền được khai sinh, bí mật đời tư, quyền xác định lại giới tính,…).

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ