Hàm số nào sau đây toàn hoàn với chu kì (2pi )?


 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây toàn hoàn với chu kì (2pi )?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11
  Đáp án đúng: A

  Hàm số (y = tan left( {dfrac{x}{2}} right)) tuần hoàn với chu kì (T = dfrac{pi }{{dfrac{1}{2}}} = 2pi ).

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ