Gọi (a) là nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x + cos x – 1 = 0) trên khoảng (left( {0;dfrac{pi }{2}} right)). Tính (cos 2a).


 • Câu hỏi:

   Gọi (a) là nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x + cos x – 1 = 0) trên khoảng (left( {0;dfrac{pi }{2}} right)). Tính (cos 2a).

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11
  Đáp án đúng: A

  Ta có: (2{cos ^2}x + cos x – 1 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}cos x = dfrac{1}{2}\cos x =  – 1end{array} right.).

  Vì (x in left( {0;dfrac{pi }{2}} right) Rightarrow cos x > 0), do đó (cos x = dfrac{1}{2}).

  Vậy (cos 2a = 2{cos ^2}a – 1 = 2.{left( {dfrac{1}{2}} right)^2} – 1 =  – dfrac{1}{2}).

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ