Giải Lesson 3 – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 2 mới


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Look, write and say.

(Nhìn và nói.)

Example:

a. I’d like a yellow bag.

(Con muốn một chiếc túi màu vàng.)

Lời giải chi tiết:

b. I’d like a new bike.

(Con muốn một chiếc xe đạp mới.)

c. I’d like a new vest.

(Con muốn một chiếc áo vest mới.)

d. I’d like a pink violin.

(Con muốn một cây vĩ cầm màu hồng.)

Giaibaitaphay.com





Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ