Giải Bài tập Nói và nghe trang 66 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tại sao khi tóm tắt ý kiến của người khác, ta nên tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ và dùng các kí hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng… để thể hiện các ý được tóm tắt?

Lời giải chi tiết:

Việc tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ và dùng các kí hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng… để thể hiện các ý được tóm tắt giúp ta dễ dàng theo dõi nội dung và tính hệ thống trong bài trình bày của người khác

Câu 2

Giải thích tác dụng của việc xác định với người nói về nội dung ta vừa tóm tắt 

Lời giải chi tiết:

Tác dụng của việc xác định với người nói về nội dung vừa tóm tắt là để đảm bảo tính chính xác của thông tin chính xác của thông tin được tóm tắt, tránh những hiểu lầm, suy diễn

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ