Giải Bài 7 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Cho biết ({11^2} = 121;{111^2} = 12321). Hãy dự đoán ({1111^2}) bằng bao nhiêu. Kiểm tra lại dự đoán đó.

Video hướng dẫn giải

– Nhận xét quy luật của ({11^2};{111^2}) để dự đoán số ({1111^2}).

– Sử dụng máy tính bỏ túi để tính ({1111^2}) và kiểm tra xem mình đã dự đoán đúng chưa.

Lời giải chi tiết

Dự đoán: ({1111^2}) bằng số có chữ số đầu tiên là 1 rồi tăng dần đến 4, sau đó giảm dần về 1, tức là số 1234321.

({1111^2} = 1111.1111 = 1234321).

 Loigaihay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ