Giải Bài 6 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Phân số (frac{4}{9})  bằng các phân số nào trong các phân số sau: (frac{{48}}{{108}};frac{{80}}{{180}};frac{{60}}{{130}};frac{{135}}{{270}}).

Video hướng dẫn giải

– Rút gọn các phân số đã cho về phân số tối giản.

– Nếu phân số tối giản là (frac{4}{9}) thì phân số ban đầu bằng (frac{4}{9}).

Lời giải chi tiết

ƯCLN(48,108)=12

=>(frac{{48}}{{108}} = frac{4}{9})

ƯCLN(80,180)=20

=> (frac{{80}}{{180}} = frac{4}{9})

ƯCLN(60,130)=10

=>(frac{{60}}{{130}} = frac{6}{{13}})

ƯCLN(135,270)=135

=>(frac{{135}}{{270}} = frac{1}{2})

Phân số  (frac{4}{9})  bằng các phân số (frac{{48}}{{108}};frac{{80}}{{180}}).

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ