Giải Bài 6 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

Video hướng dẫn giải

– Múa đôi gồm 2 người.

– Số người xếp vừa hết: Số người chia hết.

– Mỗi nhóm gồm 5 người: Chia số người cho 5, số dư là số người bị thừa.

Lời giải chi tiết

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết.

 => Số người của đội là số chia hết cho 2.

Đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

 => Số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20.

Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người.

=> Đội văn nghệ có 18 người.

 Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ