Giải Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:

a) (overline {3*7} ) chia hết cho 3; 

b) (overline {37*} )chia hết cho 9

Video hướng dẫn giải

a) Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3.

b) Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) (overline {3*7} ) chia hết cho 3 => Tổng S = (3 + * + 7) chia hết cho 3.

Thử các số từ 0 đến 9 ta thấy * ( in ) {2; 5; 8} thỏa mãn điều kiện trên.

b) (overline {37*} ) chia hết cho 9 => Tổng các chữ số (3 + 7 + *) chia hết cho 9

Thử các số từ 0 đến 9 ta thấy chỉ có * = 8 thỏa mãn điều kiện trên.

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ