Giải Bài 2 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số  thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5;

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Video hướng dẫn giải

a) Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2.

b) Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 5.

c) Số chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là 0.

Lời giải chi tiết

a) * là chữ số tận cùng của số (overline {212*} )  và (overline {212*} ) chia hết cho 2.

=> (* in left{ {0;{rm{ }}2;{rm{ }}4;{rm{ }}6;{rm{ }}8} right}).

b) (overline {212*} ) chia hết cho 5 => (* in left{ {0;5} right}).

c) (overline {212*} ) chia hết cho cả 2 và 5 => (* = 0).

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ