Giải Bài 1 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) (5.5.5.5)

b) 9.9.9.9.9.9.9

c) 7.7.7.7.7

d) (a.a.a.a.a.a.a.a)

Video hướng dẫn giải

– Tìm cơ số.

– Tìm số mũ.

Lời giải chi tiết

a) (5.5.5.5 = {5^4}).

b) (9.9.9.9.9.9.9 = {9^7}).

c) (7.7.7.7.7 = {7^5}).

d) (a.a.a.a.a.a.a.a = {a^8}).

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ