Find the mistake: Many environmentalists fear that the earth will run out essential natural resourses before t


 • Câu hỏi:

  Find the mistake: Many environmentalists fear that the earth will run out essential natural resourses before the end of the twenty-fifth century.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Run out of: cạn kiệt, hết sạch

  Sửa: out essential => out of essential

  Tạm dịch: Nhiều nhà môi trường lo ngại rằng trái đất sẽ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu trước khi kết thúc thế kỷ thứ hai mươi lăm.

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ