Đốt cháy 3,36 lít khí A gồm CH4 và C2H6 thu được 4,48 lít khí CO2. Tính phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp?


 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 3,36 lít khí A gồm CH4 và C2H6 thu được 4,48 lít khí CO2. Tính phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ