Đồng hồ sau chỉ mấy giờ ?


 • Câu hỏi:

  Đồng hồ sau chỉ mấy giờ ? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: D

  Kim phút chỉ vào số 3, kim giờ chỉ giữa số 5 và số 6.

  Đồng hồ đang chỉ 5 giờ 15 phút. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ