Đồ thị ở hình bên là đồ thị hàm số cho nào trong các hàm số sau:


 • Câu hỏi:

  Đồ thị ở hình bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử hàm số có dạng: (y = a{x^2}) . Ta có điểm (left( {2; – 2} right)) thuộc đồ thị đã cho nên: ( – 2 = a{.2^2} Rightarrow a = dfrac{{ – 1}}{2})

  Vậy hàm số cần tìm là: (y =  – dfrac{1}{2}{x^2})

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ