Đồ thị hàm số nào đi qua điểm (Mleft( {1;2} right)):


 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số nào đi qua điểm (Mleft( {1;2} right)): 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: (2 = {2.1^3} – 1 + 1 Rightarrow Mleft( {1;2} right)) thuộc đồ thị hàm số (y = 2{x^3} – x + 1).

  Chọn: B

  ADSENSE



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ