Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha?


 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sai: Từ trường quay trong động cơ được tạo ra từ 3 đòng điện xoay chiều cùng pha.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ