Điều nào dưới đây không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh doanh?


 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh doanh?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tự do lựa chọn việc làm là nội dung không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh doanh.

  Đáp án C



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ