Điền vào chỗ chấm: (,,3km2m = ,….,,dam)


 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ chấm: (,,3km2m = ,….,,dam) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  (left. begin{array}{l}3km = 300dam\2m = 0,2damend{array} right} Rightarrow 3km2m = 300,2dam)

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ