Điền vào chỗ chấm: (,,12{m^3}33c{m^3} = …..{m^3})


 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ chấm: (,,12{m^3}33c{m^3} = …..{m^3}) 


  • A.
   (,,12,00033{m^3}) 

  • B.
   (12,000033{m^3}) 

  • C.
   (,,12,00003{m^3}) 

  • D.
   (,,12,0033{m^3}) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  (,12{m^3}33c{m^3} = 12frac{{33}}{{1000000}}{m^3} = 12,000033{m^3})

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ