Điểm M nằm trong vùng giao thoa của hai sóng kết hợp cùng pha, có bước sóng λ. Gọi và lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng S1 và S2đến M. Lấy(k = 0;, pm 1;, pm 2;;…). Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại là
Điểm M nằm trong vùng giao thoa của hai sóng kết hợp cùng pha, có bước sóng λ. Gọi và lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng S1 và S2đến M. Lấy(k = 0;, pm 1;, pm 2;;…). Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại là – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ