Điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới (thang điểm 100) như sau:Mod của bảng số liệu trên là:


Câu hỏi:

Điểm thi toán của 9 học sinh được liệt kê như sau:1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10Số trung vị của các số liệu thống kê là:

A. 1

B. 3

C. 6

D. 7

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D.Dãy số trên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.Dãy số trên có 9 phần tử. Trong dãy này số đứng giữa là 7.⇒ Số trung vị là 7.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ