Đề thi HK2 môn Toán 5 năm 2021-2022 Trường TH Hòa Bình


 

 • Câu 1:

  Một thửa ruộng hình tam giác có điện tích (500{m^2}) và chiều cao của thửa ruộng là (25m) thì cạnh đáy của thửa ruộng là bao nhiêu? 

  • A.
   (25m) 

  • B.
   (30m)   

  • C.
   (40m)      

  • D.
   (45m) 

 • Câu 2:

  Một hình tròn có bán kính (2,7,cm) có chu vi là:

  • A.
   (16,596,,left( {cm} right))      

  • B.
   (16,956,,left( {cm} right))   

  • C.
   (17,956,,left( {cm} right))   

  • D.
   (19,656,,left( {cm} right)) 

 •  

 • Câu 3:

  Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh (2m) 

  • A.
   (20{m^2})      

  • B.
   (24c{m^3})  

  • C.
   (24{m^2})     

  • D.
   (28c{m^2}) 

 • Câu 4:

  Một thửa ruộng hình thang có diện tích (330{m^2}), biết tổng độ dài hai đáy của nó là (44m) tính chiều cao của thửa ruộng hình thang đó. 

  • A.
   27m     

  • B.
   21m  

  • C.
   15m     

  • D.
   9m 

 • Câu 5:

  Một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích (600c{m^3}) .Diện tích đáy là (120c{m^2}). Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là: 

  • A.
    (6cm)    

  • B.
   (5cm)     

  • C.
   (8cm)      

  • D.
   (9cm) 

 • Câu 6:

  (45% ) của (12{m^3}) là bao nhiêu đề-xi-mét khối ? 

  • A.
   (1200d{m^3})      

  • B.
   (4500d{m^3})     

  • C.
   (5400,d{m^3})        

  • D.
   (3600d{m^3}) 

 • Câu 7:

  (2,4) giờ = ……………….phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

  • A.
   (125)      

  • B.
   (144)  

  • C.
   (122)       

  • D.
   (121) 

 • Câu 8:

  Một người đi xe máy với vận tốc 56km/giờ. Tính quãng đường người đó đi được trong 30 phút. 

 • Câu 9:

  Cuối tuần một người về quê, người đó khởi hành lúc 6 giờ 46 phút. Đến 10 giờ 30 phút người đó về đến nhà. Hỏi người đó đi trong bao lâu ?. Biết quãng đường dài 148km. 

  • A.
   3 giờ 44 phút    

  • B.
   3 giờ 34 phút          

  • C.
   4 giờ 05 phút       

  • D.
   3 giờ 54 phút 

 • Câu 10:

  Một ca nô xuất phát từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ. Biết vận tốc ca nô là 300m/phút, hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

 • Câu 11:

  Trên quãng đường dài (40,8km) một người đi xe đạp với vận tốc 4m/giây. Thời gian đi của người đó là:

  • A.
   (frac{2}{3}) giờ       

  • B.
   (frac{5}{6}) giờ       

  • C.
   (frac{7}{6}) giờ       

  • D.
   (frac{{17}}{6}) giờ 

 • Câu 12:

  Một người đi xe đạp đi được quãng đường (4000m) hết 10 phút. Vận tốc của xe đạp là:

  • A.
   400m/phút       

  • B.
   5m/giây   

  • C.
   18km/giờ    

  • D.
   10km/giờ 

 • Câu 13:

   Quãng đường AB dài (227,5km.) Một ô tô đi với vận tốc 65km/giờ và đến B lúc 11 giờ 12 phút. Hỏi ô tô đi từ A lúc mấy giờ ? Biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút. 

 • Câu 14:

  Số được viết dưới dạng số thập phân của phân số (frac{{123}}{{100}}) là: 

 • Câu 15:

  Kết quả của phép chia (35,7:15) là: 

 • Câu 16:

  Biết (25% ) của một số là (48) . Vậy (frac{2}{5}) của số đó là: 

 • Câu 17:

  Một khối lập phương bằng pha lê có độ dài một cạnh là (9cm) . Tính thể tích của khối lập phương đó là bao nhiêu (d{m^3}). 

  • A.
   (729)       

  • B.
   (7,29)  

  • C.
   (72,9)  

  • D.
   (0,729) 

 • Câu 18:

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của: (0,20302{m^3} = ….c{m^3}) là: 

  • A.
   (20302) 

  • B.
   (203,02)     

  • C.
   (2030,2)   

  • D.
   (203020) 

 • Câu 19:

  Trong các số sau số : (623;,250;,555;990) chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là: 

 • Câu 20:

  Ông hơn cháu 52 tuổi. Tuổi cháu bằng (frac{1}{5}) tuổi ông. Hỏi tuổi của mỗi người ?

  • A.
   Ông 75 tuổi, cháu 13 tuổi.   

  • B.
   Ông 65 tuổi, cháu 13 tuổi. 

  • C.
   Ông 67 tuổi, cháu 12 tuổi.  

  • D.
   Ông 55 tuổi, cháu 3 tuổi. 

Đề thi nổi bật tuần

Reader InteractionsLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ