Đề thi HK2 môn Toán 4 năm 2021-2022 Trường TH Tô Vĩnh Diện


 

 • Câu 1:

  Giá trị của chữ số 5 trong số 356 248 là:

  • A.
   500000

  • B.
   50000 

  • C.
   5000 

  • D.
   500 

 • Câu 2:

  Viết số 5973 thành tổng (theo mẫu): 

  Mẫu: 4936 = 4000 + 900 + 30 + 6

  • A.
   5973 = 5000 + 900 + 70 + 3 

  • B.
   5973 = 5000 + 700 + 90 + 3 

  • C.
   5973 = 5000 + 9000 + 70 + 3 

  • D.
   5973 = 9000 + 500 + 70 + 3 

 •  

 • Câu 3:

  Tìm giá trị x, biết x∶123 = 3256 – 2765.

  • A.
   x = 60393 

  • B.
   x = 60273 

  • C.
   x = 60283

  • D.
   x = 60383 

 • Câu 4:

  Với a = 138, b = 95 thì giá trị của biểu thức 246 + 113×a – b là:

  • A.
   5105 

  • B.
   15437 

  • C.
   15745 

  • D.
   49447 

 • Câu 5:

  Biểu đồ dưới đây nói về số tam giác ba bạn cắt được:

  Nhìn biểu đồ và cho biết bạn nào cắt được nhiều tam giác màu xanh nhất:

 • Câu 6:

  Biểu đồ dưới đây nói về số cá tàu Lạc Hồng đánh bắt được trong bốn tháng đầu năm.

  Quan sát biểu đồ trên và cho biết tháng 2 và tháng 4 tàu Lạc Hồng đánh bắt được tất cả bao nhiêu tấn cá?

  • A.
   8 tấn 

  • B.
   17 tấn 

  • C.
   9 tấn 

  • D.
   20 tấn 

 • Câu 7:

  Phân số (dfrac{{12}}{{18}}) rút gọn về phân số tối giản là:

 • Câu 8:

  Tìm (x), biết: (x:2 = dfrac{2}{3} + dfrac{3}{4}) 

  • A.
   (x = dfrac{{6}}{17})

  • B.
   (x = dfrac{{16}}{7})

  • C.
   (x = dfrac{{7}}{16})

  • D.
   (x = dfrac{{17}}{6})

 • Câu 9:

  Thực hiện điền vào chỗ chấm: 3 phút 15 giây = … giây.

  • A.
   315 

  • B.
   215 

  • C.
   195 

  • D.

 • Câu 10:

  Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài là 6km, chiều rộng là 3500m. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

  • A.

   21km

  • B.
   210km

  • C.
   2100km

  • D.
   21000km

 • Câu 11:

  Để lát nền một phòng học hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 6m và chiều dài 12m và phần mạch vữa không đáng kể?

  • A.
   750 

  • B.
   800

  • C.
   900 

  • D.
   1000 

 • Câu 12:

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 4 có lời giải

  Biết hình bình hành ABCD có AB = 56cm và BC = 24cm, đường cao AH = 15cm. Vậy độ dài đường cao AK tương ứng với cạnh BC là bao nhiêu cm. 

  • A.
   33cm

  • B.
   34cm

  • C.
   35cm

  • D.
   36cm

 • Câu 13:

  Trung bình cộng của dãy các số lẻ từ 111 đến 2015 là:

  • A.
   1063 

  • B.
   1064 

  • C.
   1065

  • D.
   1066

 • Câu 14:

  Cho dãy số 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54. Số trung bình cộng của dãy số là:

 • Câu 15:

  Hãy tìm hai số chẵn liên tiếp, biết tổng của chúng là 242.

  • A.
   118 và 120 

  • B.
   122 và 124 

  • C.
   120 và 122 

  • D.
   121 và 122 

 • Câu 16:

  Giải bài toán theo sơ đồ sau

  • A.
   Thùng 1: 166 lít; thùng 2: 241 lít 

  • B.
   Thùng 1: 163 lít; thùng 2: 238 lít 

  • C.
   Thùng 1: 158 lít; thùng 2: 239 lít 

  • D.
   Thùng 1: 161 lít; thùng 2: 236 lít 

 • Câu 17:

  Tìm (x), biết: (x times dfrac{1}{5} = 1 – dfrac{3}{{25}})  

  • A.
   (x = dfrac{{22}}{5})

  • B.
   (x = dfrac{{2}}{5})

  • C.
   (x = dfrac{{5}}{2})

  • D.
   (x = dfrac{{5}}{22})

 • Câu 18:

  Hình bình hành là hình:

  • A.
   Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. 

  • B.
   Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau. 

  • C.
   Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau. 

  • D.
   Có bốn cạnh bằng nhau. 

 • Câu 19:

  Phân số bé nhất trong các phân số (dfrac{1}{4};,,,dfrac{2}{7};,,,dfrac{1}{3};,,,dfrac{2}{9}) là: 

 • Câu 20:

  Một hình bình hành có độ dài đáy 23cm và chiều cao 14cm. Diện tích hình bình hành đó là: 

  • A.
   161cm2    

  • B.
   188cm

  • C.
   302m2   

  • D.
   322m

Đề thi nổi bật tuần

Reader InteractionsLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ