Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 3 năm 2021-2022 Trường TH Lê Quý Đôn  Câu 1: Find one odd word A, B, C or D Find one odd word: globe, map, desk, these A. globe B. map C. desk D. these Câu 2: Find one odd word: forty, thirteen, sixty, twenty A. forty B. thirteen C. sixty D. twenty   Câu 3: Find one odd word: sun, snowy, […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ