Đề thi HK2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021-2022 – CTST – Trường THCS Lê Quý Đôn


 • Câu 1:

  Ngô Quyền sử dụng chiến thuật nào dưới đây để đối phó với quân Nam Hán (năm 938)?

  • A.
   Đánh điểm diệt viện.

  • B.
   Vườn không nhà trống.

  • C.
   Đánh nhanh thắng nhanh.

  • D.
   Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.

 • Câu 2:

  Hai tôn giáo nào của Ấn Độ được du nhập vào Chăm-pa?

  • A.
   Hồi Giáo và Thiên Chúa giáo.

  • B.
   Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

  • C.
   Phật giáo và Ấn Độ giáo.

  • D.
   Thiên Chúa giáo và Phật giáo.

 •  

 • Câu 3:

  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) và Lí Bí (542 – 603) đều có điểm gì giống nhau?

  • A.
   chống lại ách đô hộ của nhà Hán.

  • B.
   giành được chính quyền trong thời gian ngắn.

  • C.
   chống lại ách đô hộ của nhà Lương.

  • D.
   mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam.

 • Câu 4:

  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cuộc đấu tranh bảo tổn văn hóa dân tộc của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?

  • A.
   Tục nhuộm răng, ăn trầu, búi tóc, xăm mình… vẫn được duy trì.

  • B.
   Người Việt vẫn nghe – nói và truyền lại cho con cháu tiếng mẹ đẻ.

  • C.
   Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên… vẫn được duy trì.

  • D.
   Người việt sinh hoàn toàn tuân theo các lễ nghi, tập quán của Trung Hoa.

 • Câu 5:

  Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi vua, lấy hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là gì?

  • A.
   Vạn Xuân.

  • B.
   An Nam.

  • C.
   Đại Việt.

  • D.
   Nam Việt.

 • Câu 6:

  Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã có hành động gì?

  • A.
   lên ngôi vua, lập ra nhà nước Vạn Xuân.

  • B.
   xưng Hoàng đế, lập ra nước Đại Việt.

  • C.
   xưng là Tiết độ sứ, khôi phục nền tự chủ.

  • D.
   tiến hành cải cách đất nước về mọi mặt.

 • Câu 7:

  Khúc Thừa Dụ đã tận dụng thời cơ nào để lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền (năm 905)?

  • A.
   Nhà Đường suy yếu.

  • B.
   Nhà Hán đang gặp khủng hoảng.

  • C.
   Sự cai quản lỏng lẻo của nhà Lương.

  • D.
   Nhà Ngô cai trị tàn bạo, lòng dân oán thán.

 • Câu 8:

  Vương quốc Phù Nam là quốc gia phát triển nhất khu vực Đông Nam Á trong khoảng thời gian nào?

 • Câu 9:

  Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc của người Việt dưới thời Bắc thuộc?

  • A.
   Chủ động tiếp thu chữ Hán, dùng âm Việt để đọc chữ Hán.

  • B.
   Tiếp thu Nho giáo, Đạo giáo rồi xóa bỏ các tín ngưỡng truyền thống.

  • C.
   Xóa bỏ các tập quán: búi tọc, xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen…

  • D.
   Chế tạo được súng thần cơ, súng trường… theo mẫu của Trung Quốc.

 • Câu 10:

  Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng có ý nghĩa như thế nào?

  • A.
   mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

  • B.
   củng cố quyết tâm giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc.

  • C.
   mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam.

  • D.
   giành và giữ chính quyền tự chủ trong hơn 60 năm.

 • Câu 11:

  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cải cách của Khúc Hạo?

  • A.
   Tổ chức lại các đơn vị hành chính.

  • B.
   Chỉnh lại mức thuế, đặt quan lại mới phụ trách thu thuế.

  • C.
   Duy trì các chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ.

  • D.
   Chiêu mộ thêm binh lính.

 • Câu 12:

  Ai là người lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (931)?

 • Câu 13:

  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã ……….

  • A.
   mở ra thời kì đấu tranh giành lại nền độc lập, tự chủ của người Việt.

  • B.
   chấm dứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

  • C.
   giành được chính quyền, lập ra nước Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.

  • D.
   buộc nhà Đường phải trao trả độc lập lập cho nhân dân Việt Nam.

 • Câu 14:

  Di sản nào dưới đây của nhân dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999?

  • A.
   Đài thờ Trà Kiệu.

  • B.
   Tháp bà Po Nagar.

  • C.
   Thánh địa Mỹ Sơn.

  • D.
   Tượng vũ nữ Áp-sa-ra.

 • Câu 15:

  Vương quốc Phù Nam sụp đổ vào khoảng thời gian nào?

  • A.
   Thế kỉ I.

  • B.
   Thế kỉ III.

  • C.
   Thế kỉ VI.

  • D.
   Thế kỉ VII.

 • Câu 16:

  Đặc trưng dễ nhận biết của văn hóa Phù Nam là gì?

  • A.
   Mang yếu tố của núi rừng thiên nhiên.

  • B.
   Mang đậm đời sống sông nước.

  • C.
   Mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

  • D.
   Mang yếu tố văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc.

 • Câu 17:

  Văn hóa Phù Nam chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào trên thế giới?

  • A.
   Trung Quốc

  • B.
   Ai Cập

  • C.
   Ấn Độ

  • D.
   Ả Rập

 • Câu 18:

  Hãy chỉ ra nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển?

  • A.
   các dòng sông lớn.

  • B.
   các loài sinh vật.

  • C.
   biển và đại dương.

  • D.
   ao, hồ, vũng vịnh.

 • Câu 19:

  Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo?

  • A.
   Hồ Gươm.

  • B.
   Hồ Tơ Nưng.

  • C.
   Hồ Tây.

  • D.
   Hồ Trị An.

 • Câu 20:

  Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ đâu về đâu?

  • A.
   vĩ độ cao về vĩ độ thấp.

  • B.
   vĩ độ thấp về vĩ độ cao.

  • C.
   bán cầu Bắc xuống Nam.

  • D.
   bán cầu Nam lên Bắc.

 • Câu 21:

  Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng?

  • A.
   gió thổi.

  • B.
   núi lửa.

  • C.
   thủy triều.

  • D.
   động đất.

 • Câu 22:

  Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là gì?

  • A.
   cây lá kim.

  • B.
   cây lá cứng.

  • C.
   rêu, địa y.

  • D.
   sồi, dẻ, lim.

 • Câu 23:

  Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới ôn hòa?

  • A.
   Gió Tín phong.

  • B.
   Gió Đông cực.

  • C.
   Gió Tây ôn đới.

  • D.
   Gió Tây Nam.

 • Câu 24:

  Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất?

  • A.
   Bắc Á, Nam Á.

  • B.
   Đông Nam Á, Tây Á.

  • C.
   Nam Á, Đông Á.

  • D.
   Đông Á, Tây Nam Á.

 • Câu 25:

  Chức năng hoạt động kinh tế ở đô thị chủ yếu là gì?

  • A.
   công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

  • B.
   dịch vụ, xây dựng, thủ công nghiệp.

  • C.
   dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.

  • D.
   nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 • Câu 26:

  Tác động tiêu cực của con người đến phân bố động, thực vật trên Trái Đất không phải là ………?

  • A.
   lai tạo ra nhiều giống.

  • B.
   đốt rừng làm nương rẫy.

  • C.
   tăng cường phá rừng.

  • D.
   săn bắn động vật rừng.

 • Câu 27:

  Ngày nào sau đây được lấy là ngày nước thế giới?

  • A.
   Ngày 22/6.

  • B.
   Ngày 22/3.

  • C.
   Ngày 22/9.

  • D.
   Ngày 22/12.

 • Câu 28:

  Đất không có tầng nào sau đây?

  • A.
   Hữu cơ.

  • B.
   Đá mẹ.

  • C.
   Tích tụ.

  • D.
   Vô cơ.

 • Câu 29:

  Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hòa chế độ nước sông?

  • A.
   Hơi nước.

  • B.
   Nước ngầm.

  • C.
   Nước hồ.

  • D.
   Nước mưa.

 • Câu 30:

  Tài nguyên thiên nhiên được chia thành đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là dựa vào yếu tố nào?

  • A.
   công dụng kinh tế.

  • B.
   khả năng khai thác.

  • C.
   thuộc tính tự nhiên.

  • D.
   nhiệt lượng sinh ra.

 • Câu 31:

  Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây?

  • A.
   Trăng tròn và không trăng.

  • B.
   Trăng khuyết và không trăng.

  • C.
   Trăng tròn và trăng khuyết.

  • D.
   Trăng khuyết đầu, cuối tháng.

 • Câu 32:

  Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có …………

  • A.
   sức khỏe, tuổi thọ con người ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.

  • B.
   đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.

  • C.
   môi trường sống an toàn bền vững, lành mạnh và tuổi thọ ngày càng cao.

  • D.
   đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ tiện nghi, an toàn bền lâu.

 • Câu 33:

  Nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở nước ta không phải là ………..

  • A.
   hạn chế phát triển công nghiệp để giảm phát khí thải.

  • B.
   phát triển đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng.

  • C.
   đảm bảo công bằng cho nhu cầu hiện tại và tương lai.

  • D.
   con người là trung tâm của sự phát triển bền vững.

 • Câu 34:

  Nguyên nhân cơ bản nào làm nhiệt độ Trái Đất hiện nay ngày càng tăng lên?

  • A.
   hiệu ứng nhà kính.

  • B.
   sự suy giảm sinh vật.

  • C.
   mưa acid, băng tan.

  • D.
   ô nhiễm môi trường.

 • Câu 35:

  Rừng nhiệt đới được chia thành hai kiểu chính nào sau đây?

  • A.
   Rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

  • B.
   Rừng mưa nhiệt đới và rừng cận nhiệt đới mùa.

  • C.
   Rừng nhiệt đới ẩm và rừng nhiệt đới xích đạo.

  • D.
   Rừng nhiệt đới khô và rừng cận nhiệt gió mùa.

 • Câu 36:

  Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của ai?

  • A.
   sản xuất hiện tại mà không làm tổn hại đến sự phát triển kinh tế tương lai.

  • B.
   thế hệ tương lai mà không làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ hiện tại.

  • C.
   sản xuất hiện tại mà không làm tổn hại đến môi trường tự nhiên tương lai.

  • D.
   thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai.

 • Câu 37:

  Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là gì?

  • A.
   Niu-I-oóc và Bắc Kinh.

  • B.
   Niu-I-oóc và Luân Đôn.

  • C.
   Luân Đôn và Thượng Hải.

  • D.
   Pa-ri và Tô-ki-ô.

 • Câu 38:

  Bảo vệ tự nhiên không có ý nghĩa trong việc gì?

  • A.
   hạn chế suy thoái môi trường.

  • B.
   giữ gìn sự đa dạng sinh học.

  • C.
   mở rộng diện tích đất, nước.

  • D.
   ngăn chặn ô nhiễm tự nhiên.

 • Câu 39:

  Liệt kê các nguồn nước bị ô nhiễm?

  • A.
   nước sông, nước ngầm, băng hà.

  • B.
   nước biển, nước sông, khí quyển.

  • C.
   nước sông, nước hồ và nước ao.

  • D.
   nước biển, nước sông và nước ngầm.

 • Câu 40:

  Ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người đến sự phân bố sinh vật thể hiện ở việc gì?

  • A.
   tạo ra một số loài động mới trong quá trình lai tạo.

  • B.
   làm tuyệt chủng một số loài động vật và thực vật.

  • C.
   mở rộng diện tích rừng trồng trên bề mặt Trái Đất.

  • D.
   di chuyển giống cây trồng từ nơi này tới nơi khác. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ