Đặc điểm đúng với thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là gì?


 • Câu hỏi:

  Đặc điểm đúng với thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là gì?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ – Có địa hình cao nhất cả nước, thiên nhiên phân hóa đầy đủ ba đai cao. Các dãy núi chạy hướng TB – ĐN và có nhiều bề mặt sơn nguyên đá badan xếp tầng. Như vậy, các ý B, C, D sai và chỉ có ý A đúng.

  Đáp án A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ