Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn sau ({5^{{x^2}}} = {5^x})?  


 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn ({5^{{x^2}}} = {5^x})?  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: ({5^{{x^2}}} = {5^x} Leftrightarrow {x^2} = x Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 1end{array} right.).

  Chọn: D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ