Chứng minh rằng hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6) luôn luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số. – Sách ToánChứng minh rằng hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6) luôn luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số. – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ