Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển 1 số cán bộ từ các cơ sở về tăng cường cho


 • Câu hỏi:

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các cơ sở về tăng cường cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã …………..

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các cơ sở về tăng cường cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã áp dụng pháp luật.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ